Lời bài hát: Ở hai đầu nỗi nhớ, Sợi nhớ sợi thương

Ở hai đầu nỗi nhớ, Sợi nhớ sợi thương - ,

Ở hai đầu nỗi nhớ, Sợi nhớ sợi thương