Lời bài hát: Liên khúc trữ tình dân ca xứ Nghệ 2018

Liên khúc trữ tình dân ca xứ Nghệ 2018 -

Liên khúc trữ tình dân ca xứ Nghệ 2018 do nhiều nghệ sĩ thể hiện

Tôi vẫn tìm em cô gái sông la,Chào em cô gái Lam Hồng,Giận mà thương,Lời quê, Quan họ với sông La,Bâng khuâng đêm Hà tĩnh…

 

Liên khúc trữ tình dân ca xứ Nghệ 2018