Lời bài hát: Liên khúc Ước Nguyện Đầu Xuân – Thiên Duyên Tiền Định – Mùa Xuân Cưới Em

Liên khúc Ước Nguyện Đầu Xuân – Thiên Duyên Tiền Định – Mùa Xuân Cưới Em - ,

Liên khúc Ước Nguyện Đầu Xuân – Thiên Duyên Tiền Định – Mùa Xuân Cưới Em