Lời bài hát: Liên Khúc: Trả Nhẫn Kim Cương; Nhẫn Cưới

Liên Khúc: Trả Nhẫn Kim Cương; Nhẫn Cưới - , ,

Liên Khúc: Trả Nhẫn Kim Cương; Nhẫn Cưới