Lời bài hát: Liên Khúc: Cảm Ơn – Xuân Này Con Không Về – Mạnh Quỳnh, Như Quỳnh, Phi Nhung, Thế Sơn

Liên Khúc: Cảm Ơn – Xuân Này Con Không Về – Mạnh Quỳnh, Như Quỳnh, Phi Nhung, Thế Sơn - , , ,

Liên Khúc: Cảm Ơn – Xuân Này Con Không Về – Mạnh Quỳnh, Như Quỳnh, Phi Nhung, Thế Sơn