Lời bài hát: Mời Anh Về Miền Quê Xứ Nghệ – Dân Ca Trữ Tình Xứ Nghệ

Mời Anh Về Miền Quê Xứ Nghệ – Dân Ca Trữ Tình Xứ Nghệ -

Mời Anh Về Miền Quê Xứ Nghệ – Dân Ca Trữ Tình Xứ Nghệ