Lời bài hát: Sân khấu chèo Chuyện Tình Sơn Nữ – Nhà hát chèo Bắc Giang

Sân khấu chèo Chuyện Tình Sơn Nữ – Nhà hát chèo Bắc Giang -

Sân khấu chèo Chuyện Tình Sơn Nữ – Nhà hát chèo Bắc Giang