Lời bài hát: Tân cổ đắp mộ cuộc tình

Tân cổ đắp mộ cuộc tình -

Tân cổ đắp mộ cuộc tình