Lời bài hát: Tân Cổ Giao Duyên Tuyển Chọn Hay Nhất Của Nghệ Sĩ Tuyết Nhung

Tân Cổ Giao Duyên Tuyển Chọn Hay Nhất Của Nghệ Sĩ Tuyết Nhung -

Tân Cổ Giao Duyên Tuyển Chọn Hay Nhất Của Nghệ Sĩ Tuyết Nhung