Lời bài hát: Thanh Tài & Bạch Trà: Tuyệt Phẩm Song Ca Của Danh ca Xứ Nghệ

Thanh Tài & Bạch Trà: Tuyệt Phẩm Song Ca Của Danh ca Xứ Nghệ - ,

Thanh Tài & Bạch Trà: Tuyệt Phẩm Song Ca Của Danh ca Xứ Nghệ