Lời bài hát: Tìm Về Lời Ru – Ca Khúc Dân Ca Xứ Nghệ Về Mẹ Hay Nhất

Tìm Về Lời Ru – Ca Khúc Dân Ca Xứ Nghệ Về Mẹ Hay Nhất -

Tìm Về Lời Ru – Ca Khúc Dân Ca Xứ Nghệ Về Mẹ Hay Nhất