Lời bài hát: Trích Đoạn Chuyện Tình Hàn Mặc Tử – Hùng Cường, Bạch Tuyết, Bích Thủy, Kim Ngọc

Trích Đoạn Chuyện Tình Hàn Mặc Tử – Hùng Cường, Bạch Tuyết, Bích Thủy, Kim Ngọc - , , ,

Trích Đoạn Chuyện Tình Hàn Mặc Tử – Hùng Cường, Bạch Tuyết, Bích Thủy, Kim Ngọc