Lời bài hát: Cải lương Mẹ Tôi – Ngọc Giàu, Thanh Ngân, Trọng Phúc, Bích Thủy

Cải lương Mẹ Tôi – Ngọc Giàu, Thanh Ngân, Trọng Phúc, Bích Thủy - , , ,

Cải lương Mẹ Tôi – Ngọc Giàu, Thanh Ngân, Trọng Phúc, Bích Thủy