Lời bài hát: Tuyển tập những bài dân ca xứ Nghệ hay nhất về Bác Hồ

Tuyển tập những bài dân ca xứ Nghệ hay nhất về Bác Hồ -

https://www.youtube.com/watch?v=J_UnTROJPOQ

https://www.youtube.com/watch?v=Y12DixFHf18

https://www.youtube.com/watch?v=5LLssMVUcmQ

 

Tuyển tập những bài dân ca xứ Nghệ hay nhất về Bác Hồ