Lời bài hát: Tuyển tập những bài dân ca xứ Nghệ hay nhất về Bác Hồ

Tuyển tập những bài dân ca xứ Nghệ hay nhất về Bác Hồ -

 

Tuyển tập những bài dân ca xứ Nghệ hay nhất về Bác Hồ