Lời bài hát: Tuyển tập trích đoạn hội ngộ danh hài cải lương hay nhất – Cải lương hài: Thân ơi

Tuyển tập trích đoạn hội ngộ danh hài cải lương hay nhất – Cải lương hài: Thân ơi - ,

Tuyển tập trích đoạn hội ngộ danh hài cải lương hay nhất – Cải lương hài: Thân ơi