Lời bài hát: Tuyển tập trích đoạn hội ngộ danh hài cải lương hay nhất/Hài cải lương: Ngao sò ốc hến

Tuyển tập trích đoạn hội ngộ danh hài cải lương hay nhất/Hài cải lương: Ngao sò ốc hến - , , , , , ,

Tuyển tập trích đoạn hội ngộ danh hài cải lương hay nhất/Hài cải lương: Ngao sò ốc hến