Lời bài hát: Trích đoạn cải lương hay nhất: Lửa gần rơm- NSUT Thoại Mỹ, Tấn Beo- Hội ngộ danh hài tập 3

Trích đoạn cải lương hay nhất: Lửa gần rơm- NSUT Thoại Mỹ, Tấn Beo- Hội ngộ danh hài tập 3 - ,

Trích đoạn cải lương hay nhất: Lửa gần rơm- NSUT Thoại Mỹ, Tấn Beo- Hội ngộ danh hài tập 3