Lời bài hát: Trích đoạn cải lương hay nhất – Bến phà kỉ niệm NSUT Kim Tử Long, NSUT Thanh Ngân/ Chương trình Hội Ngộ Danh Hài tập 08( ngày 18/02/2017)

Trích đoạn cải lương hay nhất – Bến phà kỉ niệm NSUT Kim Tử Long, NSUT Thanh Ngân/ Chương trình Hội Ngộ Danh Hài tập 08( ngày 18/02/2017) - ,

Trích đoạn cải lương hay nhất – Bến phà kỉ niệm NSUT Kim Tử Long, NSUT Thanh Ngân/ Chương trình Hội Ngộ Danh Hài tập 08( ngày 18/02/2017)