Lời bài hát: Vở chèo Nữ tướng Bát  Nàn – Tuyển tập những vở chèo cổ hay nhất do Nhà hát chèo Thái Bình  biểu diễn

Vở chèo Nữ tướng Bát  Nàn – Tuyển tập những vở chèo cổ hay nhất do Nhà hát chèo Thái Bình  biểu diễn -

Vở chèo Nữ tướng Bát  Nàn – Tuyển tập những vở chèo cổ hay nhất do Nhà hát chèo Thái Bình  biểu diễn