Lời bài hát: Vở chèo Thị Hến – Tuyển tập những vở chèo cổ hay nhất do Nhà hát chèo Việt Nam biểu diễn

Vở chèo Thị Hến – Tuyển tập những vở chèo cổ hay nhất do Nhà hát chèo Việt Nam biểu diễn -

Vở chèo Thị Hến – Tuyển tập những vở chèo cổ hay nhất do Nhà hát chèo Việt Nam biểu diễn