Lời bài hát: Tuyển tập tân cổ giao duyên nghệ sĩ cải lương Vũ Linh – NSUT Ngọc Huyền

Tuyển tập tân cổ giao duyên nghệ sĩ cải lương Vũ Linh – NSUT Ngọc Huyền - ,

Tuyển tập tân cổ giao duyên nghệ sĩ cải lương Vũ Linh – NSUT Ngọc Huyền