Lời bài hát: Cải Lương 15 Năm Tình Hận – Cải lương xưa Vũ Linh, Ngọc Huyền

Cải Lương 15 Năm Tình Hận – Cải lương xưa Vũ Linh, Ngọc Huyền - ,

Cải Lương 15 Năm Tình Hận – Cải lương xưa Vũ Linh, Ngọc Huyền