Lời bài hát: Vở cải lương Đồ Long Ỷ Thiên Kiếm – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm

Vở cải lương Đồ Long Ỷ Thiên Kiếm – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm - , ,

Vở cải lương xưa đồ long ỷ thiên kiếm hay nhất nghệ sĩ vũ linh,ngọc huyền,thoại mỹ,linh tâm,chí linh,hồng nhung tiểu linh,khánh linh,chiêu hùng,linh trung,tô châu clvn2893.

Vở cải lương Đồ Long Ỷ Thiên Kiếm – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm