Lời bài hát: Cải lương xưa ngàn năm vẫn đợi – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm

Cải lương xưa ngàn năm vẫn đợi – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm - ,

NGÀN NĂM VẪN ĐỢI
SOẠN GIẢ : TRẦN ĐẠI PHÚ
NGHỆ SĨ : VƯƠNG LINH – LINH HUỆ – LINH VƯƠNG – THANH HẰNG – THÁI KIM HẰNG – DIỆP LANG – GIANG CHÂU – MINH THIỆN – DUY CHUNG

Cải lương xưa ngàn năm vẫn đợi – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm