Lời bài hát: Cải lương Hoàn Châu Cách Cách – Cải lương xưa Vũ Linh, Ngọc Huyền

Cải lương Hoàn Châu Cách Cách – Cải lương xưa Vũ Linh, Ngọc Huyền - ,

Cải lương Hoàn Châu Cách Cách – Cải lương xưa Vũ Linh, Ngọc Huyền