Lời bài hát: Ngôi sao Phương Nam – Ngàn năm lịch sử

Ngôi sao Phương Nam – Ngàn năm lịch sử -

Ngôi sao Phương Nam – Ngàn năm lịch sử