Lời bài hát: Ngôi sao phương Nam: Tiếu vương hội

Ngôi sao phương Nam: Tiếu vương hội -

Ngôi sao phương Nam: Tiếu vương hội