Lời bài hát: Ngôi sao phương Nam: Sóng nước phương Nam

Ngôi sao phương Nam: Sóng nước phương Nam -

Ngôi sao phương Nam: Sóng nước phương Nam