Lời bài hát: Ngôi sao phương Nam: Bài ca không quên

Ngôi sao phương Nam: Bài ca không quên -

Ngôi sao phương Nam: Bài ca không quên