Lời bài hát: Ngôi sao phương Nam: Trở về tuổi thơ

Ngôi sao phương Nam: Trở về tuổi thơ -

Ngôi sao phương Nam: Trở về tuổi thơ