Lời bài hát: Ngôi sao phương Nam: Gia đình tôi

Ngôi sao phương Nam: Gia đình tôi -

Ngôi sao phương Nam: Gia đình tôi