Lời bài hát: Ngôi sao phương Nam: Hành trình trên đất phù sa

Ngôi sao phương Nam: Hành trình trên đất phù sa -

Ngôi sao phương Nam: Hành trình trên đất phù sa