Lời bài hát: Cánh thiệp đầu xuân

Cánh thiệp đầu xuân - ,

Cánh thiệp đầu xuân