Lời bài hát: Câu hò điệu lý còn đây

Câu hò điệu lý còn đây -

Câu hò điệu lý còn đây