Lời bài hát: Đường đến danh ca vọng cổ: Bùi Trung Đẳng – Về đâu mái tóc người thương

Đường đến danh ca vọng cổ: Bùi Trung Đẳng – Về đâu mái tóc người thương -

Đường đến danh ca vọng cổ: Bùi Trung Đẳng – Về đâu mái tóc người thương