Lời bài hát: Ca cổ Mai con về/ nghệ sĩ Thanh Hằng – Bùi Trung Đẳng

Ca cổ Mai con về/ nghệ sĩ Thanh Hằng – Bùi Trung Đẳng - ,

Ca cổ Mai con về/ nghệ sĩ Thanh Hằng – Bùi Trung Đẳng