Lời bài hát: Tân cổ: Nhớ người chiến sĩ thương binh

Tân cổ: Nhớ người chiến sĩ thương binh -

Tân cổ: Nhớ người chiến sĩ thương binh