Lời bài hát: Hát Văn Thanh Long Ngọt Lịm Hay Giá Ông Hoàng Bảy Hay Nhất

Hát Văn Thanh Long Ngọt Lịm Hay Giá Ông Hoàng Bảy Hay Nhất -

Hát Văn Thanh Long Ngọt Lịm Hay Giá Ông Hoàng Bảy Hay Nhất