Lời bài hát: Liên khúc Nhạc Vàng Tình Nghèo Có Nhau – Lại Nhớ Người Yêu Lưu Ánh Loan

Liên khúc Nhạc Vàng Tình Nghèo Có Nhau – Lại Nhớ Người Yêu Lưu Ánh Loan -

Liên khúc Nhạc Vàng Tình Nghèo Có Nhau – Lại Nhớ Người Yêu Lưu Ánh Loan