Lời bài hát: Liên Khúc: Miền Tây Quê Tôi; Tình Quê Miền Tây

Liên Khúc: Miền Tây Quê Tôi; Tình Quê Miền Tây - ,

Liên Khúc: Miền Tây Quê Tôi; Tình Quê Miền Tây