Lời bài hát: Ngôi sao phương Nam: Non sông Việt Nam

Ngôi sao phương Nam: Non sông Việt Nam -

Ngôi sao phương Nam: Non sông Việt Nam