Lời bài hát: Những bài dân ca Huế hay nhất – Những nẻo đường quê

Những bài dân ca Huế hay nhất – Những nẻo đường quê -

Những bài dân ca Huế hay nhất – Những nẻo đường quê