Lời bài hát: Rộn ràng khúc hát văn/ Những bài hát chầu văn hay nhất NSUT Văn Chương

Rộn ràng khúc hát văn/ Những bài hát chầu văn hay nhất NSUT Văn Chương - , ,

Rộn ràng khúc hát văn/ Những bài hát chầu văn hay nhất NSUT Văn Chương