Lời bài hát: Những bài hát về Tây Bắc Hay Nhất – Ca sĩ Anh Thơ

Những bài hát về Tây Bắc Hay Nhất – Ca sĩ Anh Thơ -

Danh sách bài hát:

1 Chiếc Khăn Piêu
2 Trước Ngày Hội Bắn
3 Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ
4 Bài Ca Trên Núi
6 Hồ Trên Núi
7 Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư
8 Huyền Thoại Hồ Núi CỐc
9 Cô Gái Pako
10 Tình Ca Tây Bắc
11 Chiếc Đàn Môi
12 Bắc Hà Yêu Thương
13 Cô gái vót chông
14 Tiếng Hát Giữa Rừng Pác Bó
15 Em Là Hoa Pơ Lang
16 Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước
17 Ơ Kìa Đời Bổng Dưng Vui
18 Suối Mường Hum Còn Chảy Mãi
19 Hạt Mưa Mùa Xuân
20 Dấu Chân Trong Rừng

Những bài hát về Tây Bắc Hay Nhất – Ca sĩ Anh Thơ