Lời bài hát: Nửa đời hương phấn – Thanh Nga – Thành Được (cải lương trước 1975)

Nửa đời hương phấn – Thanh Nga – Thành Được (cải lương trước 1975) - ,

Nửa đời hương phấn – Thanh Nga – Thành Được (cải lương trước 1975)