Lời bài hát: Tuyển tập tân cổ giao duyên hay nhất trước 1975 của Bạch Tuyết Tà áo cưới – Thành Được – Bạch Tuyết

Tuyển tập tân cổ giao duyên hay nhất trước 1975 của Bạch Tuyết Tà áo cưới – Thành Được – Bạch Tuyết - ,

Tuyển tập tân cổ giao duyên hay nhất trước 1975 của Bạch Tuyết Tà áo cưới – Thành Được – Bạch Tuyết