Lời bài hát: Tân cổ giao duyên gió thổi bên sông NSUT Ngọc Huyền

Tân cổ giao duyên gió thổi bên sông NSUT Ngọc Huyền -

Tân cổ giao duyên gió thổi bên sông NSUT Ngọc Huyền

  • GIÓ THỔI BÊN SÔNG
  • BÔNG ĐIÊN ĐIỂN
  • MỘT THUỞ ĐAM MÊ
  • TRÁI MỒNG TƠI
  • CHUYÊN ĐÊM MƯA
  • SÔNG QUÊ
  • CHIỀU XUÂN
Tân cổ giao duyên gió thổi bên sông NSUT Ngọc Huyền