Lời bài hát: Trích đoạn cải lương Người Mẹ Đất Thép – NSƯT Quỳnh Hương

Trích đoạn cải lương Người Mẹ Đất Thép – NSƯT Quỳnh Hương -

Trích đoạn cải lương Người Mẹ Đất Thép – NSƯT Quỳnh Hương