Lời bài hát: Vở cải lương: Mẹ tôi – Thanh Ngân, Tấn Giao, Vương Tiểu Long, Lê Hồng Thắm

Vở cải lương: Mẹ tôi – Thanh Ngân, Tấn Giao, Vương Tiểu Long, Lê Hồng Thắm - , , ,

Phần 2

Vở cải lương: Mẹ tôi – Thanh Ngân, Tấn Giao, Vương Tiểu Long, Lê Hồng Thắm