Lời bài hát: Cải lương Bạc Tình – Thoại Mỹ, Tuấn Châu, Lê Tứ, Lê Hồng Thắm

Cải lương Bạc Tình – Thoại Mỹ, Tuấn Châu, Lê Tứ, Lê Hồng Thắm - , , ,

Cải lương Bạc Tình – Thoại Mỹ, Tuấn Châu, Lê Tứ, Lê Hồng Thắm